П Р Е М И Е Р А

21.06.2012 (четврток) Драма за Мирјана и тие околу неа, по текст на Ивор Мартиниќ

...Главниот лик, Мирјана, живее во свој свет и свое време, меѓу минатото и иднината.
А тие околу неа... И тие живеат, во свој свет и свое време.
Иреалноста се меша со реалноста... Сонот со јавето...
Како и во животот...

Играат: Жаклина Ангелеска-Костадиновски, Та мара Рогозинова, Емилија Славковска, Виктор Петрески, Петко Костовски, Зорица Стоименовска, Дамјан Костовски, Мирјана Трпковска, Мирослав Блажески и Дарко Набаков

Светло- мајстор: Илија Јовановски
Тон-мајстор: Дарко Набаков
почеток 20 часот

НЕКА ТАЛИЈА И МЕЛПОМЕНА НИ БИДАТ ВЕЧНО НАКЛОНЕТИ!!!
Со почит
О.С. Театар „Чекори“ – Скопје

 

 
Symbol