Боре Ангеловски - за „Џон и Џо“ 2004 год.

 

... двајца животни сопатници... секојдневно на исто место истовремено се сретнуваат... во крчмата на еден крчмар... за да ги одживеат... средбите по кодексите на здодевноста... како јас - ти... ти - јас... јас во тебе... ти во мене... тој - тие... некои меѓу нас... и така заедно... одживувајќи ја монструозната вистина на животот... јас сонувајќи те тебе како сонуваш... ти сонувајќи ме мене како сонувам... како вечна преокупација на човековото битие... кое постои и суштествува... во времето и просторот... повелете на взаемна средба... со вечната вистина на оваа... апсурдна... плачна... рапсодија... б... а...

Боре Ангеловски

 
Symbol