Маестро Боре Ангеловски

Боре АнгеловскиБоре Ангеловски (вистинско име Борис Ангелков) е истакнат и најдоследен театарски деец во Република Македонија, актер, режисер, преведувач, сценограф, костимограф, театарски педагог, театарски теоретичар, бекетолог, основач и уметнички раководител на Младинско Драмско Студио - Велес, основач и уметнички раководител на Театар „Чекори“ - Скопје, икона на драмскиот аматеризам и театарската алтернатива во Република Македонија и поранешна Југославија, првенец во сите домени и аспекти на театарската уметност, комплетна театарска личност, театарски фанатик.

Како етичко-естетска поставеност, Боре Ангеловски е доајен и пионер на театарот на апсурдот во Република Македонија, поборник и следбеник на неконвенционалниот пристап кон создавањето на комплетен театарски чин, вечен експериментатор, иноватор и револуционер на комплексниот театарски израз.

Рани години

____________________________________________________________________

Боре АнгеловскиБоре Ангеловски е роден на 25 февруари 1944 год. во Велес, Македонија. Основно и средно образование завршува во родниот град. Уште како дете прави мал маалски театар „Ѕвезда“, во задниот двор на семејната куќа, во кој заедно со останатите деца од маалото изведуваат циркуски трикови (одење по јаже, држење стол на чело, на брада), пејат, танцуваат, рецитираат, прават куклени претстави во стара кочина за свињи, играат скечеви, приказни. На шест години зема прва награда за јавен настап пред работниците на УНР-а.

Големо влијание врз Боре Ангеловски во тој период има Трајко Чорев, познат македонски актер. Тој, освен што му го продлабочува детскиот занес за театар во афинитет, му отвора нови видици за бесценетоста на убавината, за бесмислата на материјалистичката практичност, за театарот како животна определба.

Втората личност која влијае во доизградувањето на личноста Боре Ангеловски е Надежда Петровна, или како тој ја нарекува - „бабушка“. Надежда Петровна е руска учителка, која во тоа време живее и работи во Велес. Таа го запознава со целокупната руска литература: Пушкин, Тургењев, Гогољ, Достоевски, Љермонтов... му ја распламтува љубовта, не само кон поезијата и литературата, туку кон уметноста воопшто.

Ваквите влијанија во комбинација со вродената љубопитност и истрајност доведуваат, со тек на време, детскиот занес да стане конкретна определба во 1959 год. кога Боре Ангеловски станува дел од екипата на Народниот театар во Велес.

 

Народен Театар - Велес / Младинска Сцена

____________________________________________________________________Боре Ангеловски

Боре Ангеловски започнува да работи во Народниот Театар во Велес во 1959 год. токму во периодот кога велешкиот професионален театар ја живее кулуминацијата на својот естетско-творечки квалитет - во поглед на актерската игра и капацитет - во поглед на веќе изграден, стабилен театарски колектив. Во тој период, Боре Ангеловски ги црпи своите први искуства од плејада актери кои се пионери и втемелувачи на актерската уметност во Македонија: Борис Бегинов, Милојка Ковачевиќ, Благој Анчевски-Руски, Димче Петров-Галето, Никола Димитров-Кокан, Стојче Камчев, Рајна Савова, Стојна Апцева, Ратка Зарзева, Роксанда Ќекиќ, Владимир Гравчев, Виолета Џамбазова и уште многу други. Тоа се години кога Боре Ангеловски го учи занаетот во друштво на веќе формирани актерски индивидуи и на репертоар кој напоредно со доминантните битови пиеси содржи и постановки на дела од класиката. Од претстава во претстава, довербата на младиот колега расте, така што тој добива сé позначајни ролји. Во Народниот Театар - Велес, Боре Ангеловски има одиграно над дваесет ролји.

Паралелно со ангажманот на професионалната сцена, Боре Ангеловски започнува да работи и на Младинската сцена на Народниот Театар-Велес. Во тој период, Младинската Сцена има огромен потенцијал. Додека професионалната сцена работи главно со проверени наслови, Младинската Сцена ја има слободата за сопствена репертоарска политика, доближување до современите и модерните текови на театарската уметност, можност за експериментирање и иновација, не само во поглед на репертоарот, туку и во поглед на формирање на нов пристап кон изградување на претставите, формирање на нова естетика на театарското изразување. Токму во Младинската Сцена започнува изградувањето на Боре Ангеловски како комплетна театарска личност. Само за две сезони Боре Ангеловски станува основен пулс, движечка сила на Младинската Сцена во Велес, пројавувајќи голема упорност и доследност во сопствениот развиток и во работата со колективот. Тој започнува да се интересира за режија, сценографија, костимографија, тука започнува и неговата педагошка дејност; не само што ги информира колегите за развитокот на театарската уметност во светот, туку настојува преку обемна литература да ги запознае со безбројните тајни и стапици на актерскиот занает, без кои е невозможно да се оствари вистинска креација. Доаѓаат и првите признанија: I-ва награда за улогата на Дебелиот бродоломник во „На морската шир“ од Славомир Мрожек на Републичката Драмска Смотра - Штип во 1963 год.; за истата креација добива I-ва награда и на Југословенскиот фестивал на аматерски театри - Хвар во 1964 год.

Боре Ангеловски

Можеби најважен момент од периодот на Младинската Сцена на велешкиот театар, е средбата на Боре Ангеловски со творештвото на Семјуел Бекет. На 18 декември 1965 год. на Младинската Сцена при Народниот Театар во Велес, за прв пат во Република Македонија премиерно е изведена претставата „Чекајќи го Годо“ на Семјуел Бекет, во превод, режија, сценографија, костимографија на Боре Ангеловски. Тој воедно ја толкува и една од главните ролји во претставата, улогата на Владимир-Диди. На тој датум настанува пресвртница не само за Боре Ангеловски, не само за Младинската Сцена, туку и за театарот во Република Македонија воопшто. Се раѓа модерниот театар, се раѓа македонската театарска авангарда, македонската публика за прв пат се судира со театарот на апсурдот. Претставата има огромен успех: на Републичката аматерска драмска смотра - Штип освојува награда за најдобра претстава, награда за најдобра режија, награда за најдобра главна машка улога за улогата на Владимир-Диди во интерпретација на Боре Ангеловски; на Југословенскиот фестивал на аматерски театри - Хвар освојува трета награда-бронзена плакета, награда за најдобра режија, награда за најдобра главна машка улога за улогата на Владимир-Диди во интерпретација на Боре Ангеловски.

Забележително е што „Чекајќи го Годо“ не е единечен случај. По големиот успех на претставата, Боре Ангеловски продолжува да се интересира уште повеќе за творештвото на Бекет. Следува „Крајот на играта“ на Семјуел Бекет, во превод и режија на Боре Ангеловски во 1967 год. исто така за прв пат на македонска сцена. Тој исто така ја толкува и главната ролја на Хам.

Во 1966 год. донесена е одлука од страна на велешкото градско собрание, а со благослов од повисоки Републички институции и специјална комисија одговорна за ревизија на театрите од внатрешноста за затворање на Народниот Театар во Велес. По тој повод Боре Ангеловски пишува високо стручна дискусија во одбрана на Велешкиот театар и токму со таа дискусија успева да се поништи одлуката и театарот да продолжи со работа. Сепак, следната година Собранието на Град Велес, пронаоѓа нов начин, донесува нова одлука и Народниот Театар - Велес се затвора во 1967 год. Се затвора и Младинската Сцена.

 

Младинско Драмско Студио - Велес

____________________________________________________________________Боре Ангеловски

Веднаш по затворањето на Народниот Театар - Велес, Боре Ангеловски го формира Младинското Драмско Студио, кое во период од шест години ќе биде единствената форма на театарско живеење во Велес. Тој е основач, уметнички раководител и режисер на студиото. Започнатиот бран на нова естетика во театарското постоење во Велес со Младинската Сцена, прераснува веќе во творечка зрелост.

Младинското Драмско Студио претставува специфична форма на театарско делување, единствена од таков тип во Република Македонија. Студиото освен што работи како театар со редовен репертоар, претставува и своевидна школа за театар, место каде се дискутира за театарската уметност, за литературата, за културата; место каде што доаѓа до израз не само желбата да се излезе на сцена, туку и потребата да се дојде до одредени сознанија за театарот и културата, желбата да се пронајдат нови начини за истражување на огромното сценско пространство. За да се оствари ваква програма во студиото, Боре Ангеловски ги проширува прво сопствените видици, пронаоѓа нови форми за да ги заинтересира членовите за многуте видови и можности на сценското и актерското дејствување. Паралелно со усовршувањето на неговата педагошка дејност, Боре Ангеловски се развива и како актер и како режисер, за што говорат и многуте награди и признанија. Продолжува и се задлабочува интересот за новите светски тенденции во драмската уметност. Продолжува интересот кон творештвото на Бекет, кон театарот на апсурдот воопшто. Во периодот на Младинското Драмско Студио, Боре Ангеловски за прв пат во Република Македонија ги поставува: „Забава“ на Славомир Мрожек во 1968 год.; „Зоолошка приказна“ на Едвард Олби во 1968 год.; „Последната лента на Крап“ на Семјуел Бекет во 1969 год.; „Кралот умира“ на Ежен Јонеско во 1970 год.; „Филоктет“ на Хајнер Милер во 1971 год.; „Страдањата на Г-дин Мокинпот“ на Питер Вајс во 1971 год.; „Дон Жуан во пеколот“ на Џорџ Бернард Шо и уште десетина други претстави.

Покрај работата во Младинското Драмско Студио, Боре Ангеловски започнува да настапува и на програмата на Радио Велес. Како радио реализации посебно остануваат забележани „Дванаесетмината“ на Александар Блок, „Сонетен венец“ на Франце Прешерн и „Црниот човек“ на Сергеј Есенин.

Но сепак, и покрај сите успеси пред велешката публика и на републичките фестивали, и покрај таквиот квалитетен и автентичен репертоар, проблемите со Собранието на опшината Велес и неколку поединци од градот не престануваат. Напротив, го обвинуваат и саботираат точно заради таквиот репертоар. Ги запираат финансиските средства на Младинското Драмско Студио под обвинение дека Боре Ангеловски ги заведувал младите со пробуржоаски идеи, бидејќи работи претежно со западно европски автори. И покрај сите напори, Младинското Драмско Студио да продолжи со работа, дури и без никакви финансиски средства, во 1973 год. Боре Ангеловски е протеран од Велес, а Младинското Драмско Студио затворено засекогаш.

 

Театар „Чекори“ - Скопје

____________________________________________________________________

Театар Чекори

Веднаш по протерувањето од Велес, Боре Ангеловски се ситуира во Скопје, каде во 1974 год. заедно со мала група колеги од Младинското Драмско Студио, го основа Театарот „Чекори“ - Скопје, при Домот на култура „Кочо Рацин“. Првите неколку сезони Театарот „Чекори“ ги изведува своите претстави на различни сцени во Скопје, а претежно во Домот на култура во населбата Маџари II. Во 1978 год. Театарот „Чекори“ конечно се стационира во Домот на култура „Димитар Влахов“ во населбата Автокоманда во Скопје.

Од основањето на Театарот „Чекори“, Боре Ангеловски е негов уметнички раководител, директор, режисер, педагог. Продолжува неговата работа и како преведувач, сценограф, костимограф, но Боре Ангеловски веќе конечно престанува да се занимава со актерство. Можеби од преголема оптовареност со другите активност во театарот, но поверојатно причината е длабоко емотивна: носталгија за родната велешка сцена. По протерувањето од Велес, Боре Ангеловски има изиграно само една улога и тоа во 1989 год. (петнаесет години по протерувањето) и тоа како гостување во Народниот Театар во Велес ја толкува улогата на Нагант во пиесата „На сечило“, по текст на Бранко Варошлија - колега од Младинското Драмско Студио во Велес и во партнерство со Петре Прличко - еден од доајените на македонскиот театар, исто така велешанец. Боре Ангеловски, освен на фестивалите, нема играно на друга сцена освен велешката.

Како организациска поставеност, Театар „Чекори“ е своевидно продолжение на Младинското Драмско Студио. Искуството стекнато во Велес, Боре Ангеловски го пренесува и во Скопје, се разбира веќе позрело и продлабочено, особено во однос на организацијата на театарот и педагогијата. Веќе во Театарот „Чекори“-Скопје, Боре Ангеловски го финализира принципот на работа „од игла до завеса“-како што самиот го нарекува. Тоа е принцип на организирање на театарот и подготовка на претстава, каде што секој член треба сам да си го направи костимот, сам да си го направи реквизитот, да учествува во измислувањето и реализирањето на сценографијата, т.е. секој да учествува во сé што е потребно за изградба на претставата како комплетен театарски и уметнички чин. Од една страна тој принцип е неопходен поради фактот што само Боре Ангеловски е вработен во театарот како уметнички раководител и нема други вработени кадри задолжени за техничкото оформување на претставите, но од друга страна, наложената потреба преоѓа во уникатен систем на работа врз актерските креации на ликовите. Тој принцип на работа им помага на актерите многу побрзо и подлабоко да навлезат во своите драмски ликови, на тој начин имаат потполна слобода на фантазијата, им овозможува подетална анализа на драмската ситуација и им помага секој ден, малку по малку, сé повеќе да го освојуваат бесконечното сценско пространство и актерскиот занает. На тој начин се воспоставува оригинална творечка атмосфера и тогаш Боре Ангеловски се покажува како извонреден соработник подготвен да прифати најразлични идеи и сугестии по однос на работата, без разлика од каде и од кого доаѓаат. Во тој смисол членовите на театарот учествуваат не само во техничкото оформување на претставите, туку и во изборот на репертоарот, во преводите на пиесите, во изборот на музика, во оформување на плакатите и проспектите, буквално учествуваат во сеопштата работа на театарот. Таквиот принцип на работа не важи само за актерите-аматери, кои го сочинуваат јадрото на Театарот „Чекори“, туку и за актерите-професионалци кои гостуваат во претставите на „Чекори“. Тоа е уште еден оригинален принцип на работа. Боре Ангеловски не прави разлика помеѓу аматери и професионалци. За него е најважен театарот-како институција и претставата како уметничко дело, а принципот на доаѓање до актерска креација и претстава е потполно ист и кај аматерите и кај професионалците.Театар Чекори

Во однос на квалитетот на репертоарот и естетиката на сценското оформување на претставите, Боре Ангеловски ја задржува својата оригиналност. Продолжува љубовта кон делата на Бекет и останатите претставници на театарот на апсурдот, продолжува љубовта кон авангардниот театар, продолжува потрагата по сé нови и нови, претходно неизведувани автори и дела во Република Македонија. Боре Ангеловски за прв пат во Република Македонија, на сцената на Театар „Чекори“ ги поставува пиесите: „Антигона“ на Доминик Смоле во 1978 год.; „Кутриот мој Марат“ на Алексеј Арбузов во 1978 год.; „Хамлет“ на Жил Лафорг во 1978 год.; култната претстава „Од онаа страна на костените“ на Жан-Мишел Риб во 1979 год.; „Смртта на Лунин“ на Едвард Радзински во 1980 год.; „Маузер-Хамлет машина“ во 1981 год. и „Заповед или сеќавање на една револуција“ во 1992 год. на Хајнер Милер; „Црвената река“ на Пјер Лавил во 1983 год.; „Генерација без милост“ на Волфганг Борхерт во 1986 год.; „Елисавета Бам во 1986 год. и „Теагеритројатрија“ во 2002 год. на Данил Хармс; „Ноќ на боговите“ на Миро Гавран во 1987 год.; „Сите кои паѓаат“ во 1990 год. и „Скица за театар“ во 2008 год. на Семјуел Бекет; „Животот на човекот“ на Леонид Андреев во 1991 год.; „Провинциски анегдоти“ на Александар Вампилов во 1992 год.; „Необична жена“ на Нина Садур во 1995 год.; „Фрагменти“ на Мјуриел Шизгал во 1998 год.; „Ескуриал“ на Мишел де Гелдерот во 2002 год.; „Клитемнестра“ на Маријан Матковиќ во 2002 год.; „Џон и Џо“ на Агота Кристоф во 2004 год.; „Годо дојде“ на Миодраг Булатовиќ во 2007 год.; „Пајтонот“ на Артур Адамов во 2008 год.; „Импровизација во Алма“ и „Сликата“ на Ежен Јонеско во 2009 год. и уште над четириесет други наслови. Освен оригиналните наслови и дела, Боре Ангеловски работи и класични автори: Волтер, Чехов, Горки, Достоевски и други. Успесите продолжуваат и веќе го потврдуваат Боре Ангеловски како маестро на театарската уметност: 17 награди во Република Македонија и на поранешните Југословенски простори за претставата „Од онаа страна на костените“ по текст на Жан-Мишел Риб, во режија на Боре Ангеловски; 13 награди во Република Македонија и на поранешните Југословенски простори за претставата „Сите кои паѓаат“ по текст на Семјуел Бекет, во адаптација и режија на Боре Ангеловски; признание „Мирко Стефановски“ за посебен придонес во унапредувањето на драмскиот аматеризам во Македонија; специјална награда на Театарот „Чекори“ за посебни резултати во работата во текот на 1979 год. и уште многу други.

Театар ЧекориВо 1990 год. Театарот „Чекори“ има редовен репертоар.

Истата година Театарот „Чекори“ се осамостојува од Домот на култура „Кочо Рацин“ во самостојна институција Театар „Чекори“ и оттогаш започнуваат проблемите со просторот. И покрај многуте тужби и жалби, донесена е одлука, со благослов од Министерството за култура, Театарот „Чекори“ да продолжи да работи во просториите на Домот на култура „Димитар Влахов“, но постојаните репресии од страна на Домот на културата „Кочо Рацин“ не престануваат. Прашањето за просторот и покрај сите усилби на Боре Ангеловски до надлежните институции, сé уште не е решено. Од осамостојувањето на Театар „Чекори“ настануваат потреби за редовно финансирање и вработување на минимум три лица со средно стручен кадар, но освен тоа што овие проблеми остануваат отворени, во 2000 год. Боре Ангеловски е отпуштен од работа поради намалување на администрацијата во Министерството за култура. Но тој сепат продолжува бескомпромисно да работи во Театар „Чекори“ во тек на девет години без плата и без никаков личен доход. Во 2009 год. заминува во пензија, но сепак продолжува да работи во Театар „Чекори“ сé до неговата смрт.

Боре Ангеловски умира од срцев удар на 14 јуни 2009 год. во родниот град Велес, само три дена по неговата последна премиера, во годината кога се слават два важни јубилеја: 35 години Театар „Чекори“ (единствен алтернативен театар во Македонија со толкава традиција) и 50 години театарска дејност на Боре Ангеловски. Инфарктот е последица од лошата здравствена состојба (дијабетес, четири инфарктни состојби, хернија, проблеми со белите дробови), како резултат од фанатичната и безрезервна посветеност на театарот.

 

Делото на Боре Ангеловски

____________________________________________________________________Боре Ангеловски

Во текот на пет децениската театарска активност, Боре Ангеловски има настапувано во 37 претстави од 32 различни автори, има поставено 89 претстави од 59 различни автори, има направено над 30 преводи на драмски дела, има направено драматизации на „Сердарот“ - Глигор Прличев, „Тага“ - Максим Горки, „Крокодил“ - Достоевски, „Гала претстава“ - по текстови на Чехов, Данил Хармс, Иљф и Петроф; адаптации на: „маузер-Хамлет машина“ - Хајнер Милер, „Генерација без милост“ - Волфганг Борхерт, „Фрагменти“ - Мјуриел Шизгал, „Теагеритројатрија“ - Данил Хармс, „Скица за театар“ - Семјуел Бекет, има направено 32 сценографии, 34 костимографии; има напишано неколку дискусии за театарот; има напишано сценарио за пантомима „Сон“ во 1969 год.; ја има напишано драмската алелуја „Ал’ Бигории“ во 1972 год.; над 700 луѓе поминале низ Младинската Сцена, Младинското Драмско Студио, Театарот „Чекори“; над триесет од нив продолжиле на академиите за драмски уметности и сега се афирмирани актери и режисери: Мими Таневска, Лазе Манасков, Верица Ристевска, Љупчо Тодоровски-Упа, Ева Аманатиду, Кети Дончевска-Илиќ, Илија Рајковски, Љупчо Спасов, Роберт Вељановски, Ристо Гоговски, Роберт Симоновски, Антонио Димитриевски, Златко Митрески, Марија Ѓорѓијовска, Мартин Лазаревски...; над дваесет професионални актери учествувале во претставите на Боре Ангеловски: Анче Џамбазова, Славица Јовановска, Снежана Конеска-Руси, Младен Крстевски, Соња Каранџуловска, Магдалена Ризова-Маги, Андреј Бељан, Видосава Грубач, Фазли Шаќири, Вера Вучкова, Владимир Спасов, Виолета Волак, Горан Илиќ...

Боре Ангеловски ќе остане запаметен како прв македонски бекетолог-човек кој ги има поставено скоро сите драмски дела на Семјуел Бекет, плус радиодрамата „Сите кои паѓаат“ во негова сценска адаптација и дел од монолозите и поезијата на Бекет во адаптација за претставата „Скица за театар“; ќе остане запаметен како човек кој ги има поставено за прв пат на македонската театарска сцена авторите: Семјуел Бекет, Ежен Јонеско, Хајнер Милер, Едвард Олби, Питер Вајс, Џорџ Бернард Шо, Доминик Смоле, Алексеј Арбузов, Жил Лафорг, Жан-Мишел Риб, Пјер Лавил, Волфганг Борхерт, Данил Хармс, Миро Гавран, Маријан Матковиќ, Александар Вампилов, Нина Садур, Мјуриел Шизгал, Миодраг Булатовиќ, Мишел де Гелдерот, Агота Кристоф, Артур Адамов и уште многу други; ќе остане запаметен како генијален актер, маестрален режисер, нестандарден педагог, квалитетен преведувач, иновативен сценограф и костимограф, висококомпетентен теоретичар, извонредна личност, верен пријател, прекрасен човек; ќе остане запаметен како последниот македонски театарски фанатик.

 

 
Symbol